BSV hoàn thành gói thầu cho dự án e.town 6

Xin chúc mừng đội ngũ BSV đã hoàn thành gói thầu của dự án e.town 6 một cách trọn vẹn và đầy tâm huyết.

Central là nhà thầu chính của dự án e.town 6