Central là nhà thầu chính của dự án e.town 6

Central đã nhận thư xác nhận trở thành nhà thầu chính thức của dự án Toà nhà Văn phòng e.town 6 từ REE Corp.

HSBC Việt Nam cấp tín dụng xanh cho REE Corp. để phát triển dự án