HSBC Việt Nam cấp tín dụng xanh cho REE Corp. để phát triển dự án

HSBC Việt Nam đã thu xếp khoản tín dụng xanh trị giá 900 tỉ đồng cho Công ty CP Cơ Điện Lạnh (REE) phát triển dự án E-Town 6. Đây là lần đầu tiên HSBC cấp khoản tín dụng xanh cho dự án bất động sản .

Biến đổi khí hậu không còn là một chủ đề thảo luận mơ hồ nữa