CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ & KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN R.E.E Phiên bản hệ thống 14.0+e

Thông tin về CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ & KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN R.E.E instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

REE: Property
REE: Reports
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Dự án
Organize and plan your projects
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
PostgreSQL Query Deluxe
Hỗ trợ
Theo dõi, ưu tiên và giải quyết các ticket của khách hàng
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên