Contact us

Contact us about anything related to our company or services.
We'll do our best to get back to you as soon as possible.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ & KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN R.E.E
364 Cong Hoa, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Vietnam
(84-28) 38 10 4462
etown@etown.com.vn
Google Maps